serotine bat

serotine bat
vėlyvasis šikšnys statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Eptesicus serotinus angl. common serotine; rattlemouse; serotine; serotine bat; serotine brown bat; serotine house bat vok. Breitflügel-Fledermaus; spätfliegenge Fledermaus rus. поздний горный кожан pranc. chauve-souris sérotine; grande sérotine; sérotine; sérotine commune; vespertilion sérotine; vespérien sérotine ryšiai: platesnis terminasšikšniai

Žinduolių pavadinimų žodynas. - Ekologijos inst. l-kla. . 2002.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Serotine bat — Taxobox name = Serotine Bat status = LR/lc | status system = IUCN2.3 image width = 200px regnum = Animalia phylum = Chordata classis = Mammalia ordo = Chiroptera familia = Vespertilionidae genus = Eptesicus species = E. serotinus binomial =… …   Wikipedia

  • False Serotine Bat — Taxobox name = False Serotine Bat status = EN | status system = IUCN2.3 regnum = Animalia phylum = Chordata classis = Mammalia ordo = Chiroptera familia = Vespertilionidae genus = Hesperoptenus species = H. doriae binomial = Hesperoptenus doriae… …   Wikipedia

  • serotine brown bat — vėlyvasis šikšnys statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Eptesicus serotinus angl. common serotine; rattlemouse; serotine; serotine bat; serotine brown bat; serotine house bat vok. Breitflügel Fledermaus;… …   Žinduolių pavadinimų žodynas

  • serotine house bat — vėlyvasis šikšnys statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Eptesicus serotinus angl. common serotine; rattlemouse; serotine; serotine bat; serotine brown bat; serotine house bat vok. Breitflügel Fledermaus;… …   Žinduolių pavadinimų žodynas

  • serotine — vėlyvasis šikšnys statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Eptesicus serotinus angl. common serotine; rattlemouse; serotine; serotine bat; serotine brown bat; serotine house bat vok. Breitflügel Fledermaus;… …   Žinduolių pavadinimų žodynas

  • sérotine — vėlyvasis šikšnys statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Eptesicus serotinus angl. common serotine; rattlemouse; serotine; serotine bat; serotine brown bat; serotine house bat vok. Breitflügel Fledermaus;… …   Žinduolių pavadinimų žodynas

  • sérotine commune — vėlyvasis šikšnys statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Eptesicus serotinus angl. common serotine; rattlemouse; serotine; serotine bat; serotine brown bat; serotine house bat vok. Breitflügel Fledermaus;… …   Žinduolių pavadinimų žodynas

  • Serotine — Ser o*tine, n. [F. s[ e]rotine, fr. L. serotinus that comes or happens late.] (Zo[ o]l.) The European long eared bat ({Vesperugo serotinus}). [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • serotine — serotine1 /ser euh tin, tuyn /, adj. late in occurring, developing, or flowering. Also, serotinous /si rot n euhs, ser euh tuy neuhs/. [1590 1600; < L serotinus, equiv. to sero (adv.) late + tinus adj. suffix of time; cf. SEREIN] serotine2 /ser… …   Universalium

  • sérotine de maison — didysis rudasis šikšnys statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Eptesicus fuscus angl. barn bat; big brown bat; house bat vok. große braune Fledermaus rus. большой бурый кожан pranc. grande chauve souris… …   Žinduolių pavadinimų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”